MILJÖ- OCH KVALITETPOLICY

Bil & skadeservice AB består idag av fem siter i Skåne och vårt erbjudande kännetecknas av helhetslösning, kvalitet, kompetens, transparens, samarbete och omtanke. Vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del, tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet, i all verksamhet.

Som bolag arbetar vi för att:

  • Nå en hög kundnöjdhet genom att utgå från kundernas behov och förväntningar.
  • Säkerställa en god kvalité genom att arbeta enligt producenternas reparationsanvisningar, ständigt söka ny kompetens och samarbeta med leverantörer som lever upp till våra ställda krav.
  • Tillsammans som arbetsgrupp arbeta för en god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.
  • Arbeta med våra systerbolag i syfte av att öka återinsättning och arbeta för hållbara reperationer.
  • Ta hänsyn till miljön genom att vara medveten om vår påverkan.
  • Uppfyllda tillämpliga- och bindande krav.
  • Ständigt förbättra vårt ledningssystem i syfte av att ständigt förbättra vår prestanda.

Policy beslutad av ledningsgrupp 2023-03-02.