INTEGRITETSPOLICY BIL & SKADESERVICE AB

Bil & Skadeservice AB hanterar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla relevanta produkter såsom fordon och tillbehör, relevanta tjänster och tillhörande erbjudande till dig. Hantering av personuppgifter är också grundläggande för att kunna ingå avtal vid handel med fordon eller att vi säljer varor eller tjänster till dig. Korrekta personuppgifter säkerställer våra åtaganden mot dig som kund vad gäller garantier och reklamationsärenden.

Vi vill att du skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kan du nedan läsa mer om hur det går till och i vilket syfte vi hanterar personuppgifter.

ANSVAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är Bil & Skadeservice AB (”Bil & Skadeservice”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Om du har frågor kan du kontakta oss på följande adress:

Bil & Skadeservice AB

E-post: helsingborg@biloskadeservice.se

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OCH I VILKET SYFTE?

Bil & Skadeservice har rätt att hantera de personuppgifter som krävs för att fullfölja de åtaganden som vi har mot dig som kund eller samarbetspartner. I vissa fall kan även Bil & Skadeservice AB behöva hantera dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Bil & Skadeservice samlar in och behandlar sådana personuppgifter som frivilligt lämnas till oss i samband med dina affärsmässiga kontakter med Bil & Skadeservice. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor såsom externt tillgängliga hemsidor. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Bil & Skadeservice omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Genom att du ger oss denna information anses du vara informerad om vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

Dina personuppgifter kan komma att användas till:

● Grunduppgifter vid ingång av avtal

● Utbetala likvid i samband med ingånget avtal

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Bil & Skadeservice sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

COOKIES

Bil & Skadeservice använder cookies på våra digitala plattformar för att få dessa att fungera optimalt och att ge dig som användare en bättre upplevelse. Det är med hjälp av cookies webbläsaren kan komma ihåg dina val och preferenser för att du snabbare ska hitta den information som just du är intresserad utav.

Cookies är även ett sätt för oss att utvärdera vår webbplats för att säkerställa ett attraktivt erbjudande.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Bil & Skadeservice byter inte och säljer inte din information till utomstående parter som inte har en direkt koppling till det du kontaktade oss för. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

SAMTYCKE

Bil & Skadeservice samlar in och behandlar sådana personuppgifter som frivilligt lämnas till oss i samband med dina affärsmässiga kontakter med Bil & Skadeservice. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor såsom externt tillgängliga hemsidor. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Bil & Skadeservice omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Genom att du ger oss denna information anses du vara informerad om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och lämnar samtycke till oss.

DINA RÄTTIGHETER


BEGÄRA TILLGÅNG (S.K. REGISTERUTDRAG) 

BEGÄRA RÄTTELSE 

ÅTERKALLA SAMTYCKE 

BEGÄRA RADERING 

Hantera inställningar för kakor 

BEGÄRA BEGRÄNSNING AV BEHANDLING 

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING SOM STÖDJER SIG PÅ VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE 

FLYTTA DIN DATA (DATAPORTABILITET) 

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller i övrigt, vänligen kontakta oss på helsingborg@biloskadeservice.se

Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land. I Sverige står Bil & Skadeservice AB under Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) tillsyn.

Bil & Skadeservice AB Karbingatan 12 254 67 Helsingborg E-post: helsingborg@biloskadeservice.se

Telefon: 010-33 33 429